فعالیت مغز در خواب!

فعالیت مغز در خواب

مغز انسان، زمانی که در خواب به سر می برد نیز اطراف خود را زیر نظر دارد و می تواند در بعضی مواقع به این اتفاقات پاسخ بدهد! برای مثال زرمانی که شما در حال چرت زدن هستید، مغز می تواند کلمات را دسته بندی کند.

این مقاله اولین مقاله در ارابطه با فعالیت مغز در طول خواب نیست. پیش از این در سال 2014، محققین اسرائیلی توانستند ثابت کنند که مغز در حالت خواب، توانایی یادگیری دارد.

سید کویدر، از مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS) در پاریس، در این رابطه تحقیق می کند. تیم تحقیقاتی او با ثبت سیگنال های مغز افراد، در حالت بیداری، متوجه شدند که مغز انسان ها، کلمات را دسته بندی می کند. برای مثال حیوانات و اشیا را در دسته های خود مرتب میکند. برای انجام این آزمایش به شرکت کنندگان گفته شد، زمانی که اسم یک حیوان را می شنوند، با دست راست خود دکمه ای را فشار دهند و اگر این اسم، یک حیوان نبود با دست چپ دکمه را فشار دهند.

با پاسخ هایی که توسط این افراد داوطلب، به کلمات داده شد، محققان، فعالیت مغز آن ها را با استفاده از امواج ارسالی مغزشان، ثبت کردند. ثبت کردن فعالیت مغز به این روش را EEGs می گویند. آزمایش EEGs مغز این افراد نشان می دهد فعالیت مغز، زمانی که فرد بخواهد دست راست خود را فشار بدهد با زمانی که بخواهد دست چپ را فشار بدهد متفائت است.

سپس آزمایش بعدی را در حالت خواب روی افراد شرکت کننده انجام دادند. آزمایش EEGs روی مغز این افراد مشخص کرد که مغز افراد در حالت خواب نیز قادر به دسته بندی کردن کلمات می باشد. برای مثال زمانی که یک فرد در خواب، کلمه ی اسب را می شنید، امواج ارسالی ثبت شده از مغزش، مانند زمانی بود که دست راس خود را فشار داده است!

تیم تحقیقاتی تیم کوئیدر، مشاهدات خود را در تاریخ 11 سپتامبر منتشر کردند.

مشاهدات جدید نشان می دهد که در طول خواب، مغز جهان اطراف خود را زیر نظر دارد. این تحقیقات نشان می دهند که چرا صداهایی مثل گریه کردن کودک، زنگ موبایل و شنیدن اسمتون، باعث بیدار شدن شما می شوند در حالی که شنیدن بسیاری از صدا های حتی بلندتر قادر به بیدار کردن شما نیستند.

منبع: sciencenewsforstudents

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.