مرور رده

پزشکی

چرا بدنمان برق دارد؟!

علت برق داشتن بدن چیست؟ مطمئنا برای شما هم پیش آمده است که بعد از دست زدن به یک شیء، شاهد جرقه ای کوچک و صدای برق گرفتگی بوده و به برق داشتن بدن تان پی برده اید. اما این برق چیست؟ از کجا می‌آید و آیا می‌توان از آن استفاده ی مثبتی کرد؟ در…