مرور رده

تاریخ

بزرگ ترین امپراطوری های تاریخ را بشناسید!

به راستی بزرگترین امپراطوری در طول تاریخ کدام است؟ پرجمعیت ترین چطور؟ نقشه ی زیر تمامی جزئیات امپراطوری های بزرگ در تاریخ را نشان می دهد. این جزئیات شامل مساحت و جمعیت این امپراطوری ها و همچنین تاریخ اوج قدرت و قدرتمند ترین پادشهان این…

تاریخچه ی رشد جمعیت از ابتدا تا امروز!

200 هزار سال طول کشید تا جمعیت جهان به 1 میلیارد نفر برسد، اما فقط 200 سال طول کشید تا این رقم به 7 میلیارد نفر تغییر کند. رشد جمعیت، به دلیل پیشرفت تکنولوژی و وضع بهداشت و درمان و کم شدن میزان مرگ و میر در صده های اخیر بسیار زیاد شده است.…