پرچم و نقشه حکومت های ایران از آغاز تاکنون!

پرچم و نقشه ایران از آغاز تاکنون

امپراتوری ماد ها:

پرچم ایران در زمان ماد ها
درفش اختر کاویان نماد پرچم ایران در زمان ماد ها

مادها، قومی ایرانی از تبار آریایی بودند که پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان بر ایران حکومت می کردند. پرچم فوق متعلق به حکومت ماد ها است که از سال ۶۲۵ تا ۵۴۹ قبل از میلاد مسیح، بر ایران حکومت کردند. همچنین در تصویر پایین نقشه ی قلمروی ماد ها با رنگ زرد، در نقشه مشخص شده است.

قلمرو ی ماد ها

 

امپراتوری هخامنشیان:

پرچم ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان
پرچم ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان

امپراتوری هخامنشیان توسط کوروش بزرگ شکل گرفت. این امپراتوری، بزرگ ترین امپراتوری بود که جهان باستان تا آن زمان و حتی سالیان سال بعد از آن به خود دید. وسعت این امپراتوری که از سال ۵۵۰ تا ۳۳۰ قبل از میلاد بر ایران حکومت می کرد را می توانید در نقشه زیر ببینید!

گستردگی امپراتوری هخامنشیان
نقشه ی گستردگی امپراتوری هخامنشیان

 

امپراتوری سلوکیان:

نماد حکومت سلوکیان اسکندر مقدونی
نماد حکومت سلوکیان اسکندر مقدونی

پس از مرگ اسکندر بزرگ در راه بازگشت به یونان، فتوحات وی بین فرماندهان و دوستان نزدیکش تقسیم شد. سلوکوس یکی از آن ها بود که خود را حکمران ایران، و حکومتش را سلوکیه نامید. امپراتوری سلوکیان از سال ۳۳۰ قبل از میلاد تا ۱۸۰ سال بعد، یعنی سال ۱۵۰ قبل از میلاد بر ایران حکومت کردند. وسعت این امپراتوری نیز در نقشه ی زیر با رنگ آبی مشخص است.

رم ، سلوکیان و اشکانیان در سال 200 قبل از میلاد
رم ، سلوکیان و اشکانیان در سال ۲۰۰ قبل از میلاد

 

امپراتوری اشکانیان:

پرچم ایران در زمان امپراتوری اشکانیان
پرچم ایران در زمان امپراتوری اشکانیان

اشکانیان از قوم پارت ها بوده و در شمال ایران زندگی می کردند. مبدا شکل گیری امپراتوری اشکانیان در سال ۲۴۸ قبل از میلاد بود و پس از نابودی سلوکیان، این اشکانیان بودند که قدرت بزرگ منطقه به حساب می آمدند! تصویر زیر، نقشه ی وسعت امپراتوری اشکانیان را در اوج قدرت نشان می دهد.

گستردگی امپراتوری اشکانیان
نقشه ی گستردگی امپراتوری اشکانیان

امپراتوری ساسانیان:

درفش کاویانی، نماد پرچم ساسانیان
درفش کاویانی، نماد پرچم ساسانیان

به جرات می توان گفت که یکی از قدرتمند ترین امپراتوری های ایران، امپراتوری ساسانیان بوده است. در زمان این امپراتوری، ایران در مجاورت قدرت مطرحی چون امپراتوری بیزانس یا همان روم شرقی بود، اما با داشتن قدرت نظامی بسیار بالا، مردم کشور حتی در مرز ها نیز احساس امنیت می کردند! نقشه ی زیر گستردگی این امپراتوری را نشان می دهد!

وسعت امپراتوری ساسانیان
نقشه ی وسعت امپراتوری ساسانیان

حکومت های کوچک دوران پس از اسلام:

پس از نابودی امپراتوری ساسانیان و ورود اعراب به ایران، پادشاهی طاهریان، اولین حکومت ایرانی بود که به قدرت رسید. همچنین پس از این حکومت، حکومت های کوچک دیگری همچون صفاریان، سامانیان، آل زیار، آل بویه و غزنویان نیز بر مسند قدرت نشستند که هیچ کدام از آن ها هرگز تبدیل به یک امپراتوری نشدند!

وسعت پادشاهی طاهریان
نقشه ی وسعت پادشاهی طاهریان

 

 وسعت پادشاهی صفاریان
نقشه ی وسعت پادشاهی صفاریان

 

وسعت پادشاهی سامانیان
نقشه ی وسعت پادشاهی سامانیان

 

وسعت پادشاهی آل زیار - زیاریان
نقشه ی وسعت پادشاهی آل زیار – زیاریان

 

وسعت پادشاهی آل بویه - بوییان
نقشه ی وسعت پادشاهی آل بویه – بوییان

 

وسعت پادشاهی غزنویان
نقشه ی وسعت پادشاهی غزنویان

 

در دوران پس اسلام، ایجاد نقش و نگار و نماد روی پرچم ها توسط مسلمانان تا سال ها ممنوع و حرام اعلام شده بود. به همین دلیل در این دوران از پرچم هایی بدون نماد و یک رنگ همچون سفید (نماد خلفای بنی امیه)، مشکی (نماد سیاه جامگان یا پیروان ابومسلم خراسانی) و سرخ (نماد سرخ جامگان یا پیروان بابک خرمدین) استفاده می شد!

امپراتوری سلجوقیان:

پرچم احتمالی امپراتوری سلجوقیان
پرچم احتمالی امپراتوری سلجوقیان

به گفته ی بیهقی، سران قبایل سلجوقی از علامت ها و نشان های مخصوصی استفاده می کردند، اما در مورد رنگ و نقش پرچم آن ها هیچ صحبتی نشده است! اما با توجه به این که سلجوقیان آداب خود را از غزنویان و سامانیان تقلید می کردند، احتمال داده می شود که رنگ پرچم آن ها نیز به تقلید از غزنویان و سامانیان به رنگ مشکی بوده باشد.

وسعت امپراتوری سلجوقیان
نقشه ی وسعت امپراتوری سلجوقیان

 

دو سلسله ی خوارزمشاهیان و ایلخانان مغول:

پس از امپراتوری سلجوقیان، دو پادشاهی خوارزمشاهیان و ایلخانان مغول در ایران شکل گرفتند. در مورد پرچم خوارزمشاهیان منبع و مدرک مستندی وجود ندارد اما پرچم ایلخانان مغول در اطلس کاتالان به این شکل آمده است.

پرچم سلسله ی ایلخانان مغول
پرچم سلسله ی ایلخانان مغول

 

وسعت پادشاهی خوارزمشاهیان
نقشه ی وسعت پادشاهی خوارزمشاهیان

 

وسعت سلسله ایلخانان مغول
نقشه ی وسعت سلسله ایلخانان مغول

 

امپراتوری تیموریان: 

پرچم ایران در زمان امپراتوری تیموریان
پرچم ایران در زمان امپراتوری تیموریان

 

وسعت امپراتوری تیموریان
نقشه ی وسعت امپراتوری تیموریان

سلسله ی صفویه:

پرچم ایران در زمان صفویان
پرچم ایران در زمان صفویان

 

وسعت سلسله ی صفویان
نقشه ی وسعت سلسله ی صفویان

 

حکومت پادشاهی افشاریان:

پرچم ایران در زمان افشاریان
پرچم ایران در زمان افشاریان

 

وسعت پادشاهی افشاریه
نقشه ی وسعت پادشاهی افشاریه

 

حکومت پادشاهی زندیه:

پرچم ایران در زمان حکومت زند
پرچم ایران در زمان حکومت زند
وسعت حکومت پادشاهی زندیه
نقشه ی وسعت حکومت پادشاهی زندیه

 

حکومت پادشاهی قاجار:

پرچم ایران در زمان قاجار
پرچم ایران در زمان قاجار
پرچم قاجار طراحی شده توسط امیرکبیر
پرچم قاجار طراحی شده توسط امیرکبیر
وسعت ایران در دوران قاجار و از دست دادن آن ها قبل از دوران پهلوی
نقشه ی وسعت ایران در دوران قاجار و از دست دادن آن ها قبل از دوران پهلوی – Copyright: aa-mahmoodian.com

 

حکومت پادشاهی پهلوی:

پرچم ایران با نشان شیر و خورشید در زمان حکومت پهلوی
پرچم ایران با نشان شیر و خورشید در زمان حکومت پهلوی

وسعت ایران، از پایان دوره ی قاجاریه و شروع دوران پهلوی تاکنون بی تغییر مانده است!

 

حکومت جمهوری اسلامی ایران:

پرچم ایران با نشان الله در زمان حکومت جمهوری اسلامی
پرچم ایران با نشان الله در زمان حکومت جمهوری اسلامی

منابع:

ویکیپدیا
تاریخ طبری
اطلس کاتالان
festivalofart

این مطلب کامل می شود…

4 نظرات
 1. iman1410 می گوید

  باسلام
  در دوره پهلوی نیز مناطقی از ایران ،بدون نزاع و باقرارداد، جدا شد .!
  معاهده سعدآباد= کوه های آرارات(در ترکیه امروزی)
  هدیه به عربستان!! = جزیره بحرین۱۳۵۰

 2. محمد می گوید

  سلام چرا پرچم سلجوقیان سیاهه به نظرم دو تا عقاب بود
  شاید عکس مشکل داره

  1. سید اشکان میثاقی می گوید

   با درود
   منابع مطالب در پایین مطلب ذکر شده است. برای بررسی بیشتر میتوانید به منابع مطلب رجوع کنید.
   با تشکر

 3. ناصراسماعیلی می گوید

  بعد از پایان سلطنت پهلوی و با آغاز حکومت جمهوری اسلامی تا به الان مرزها رو از دست ندادیم هیچ، و حتی در برخی کشورهای همسایه نرم نرمک نفوذ کردیم و به نظر من اولین حکومت ایرانی که بر کل دنیا مسلط میشه ، جمهوری اسلامی هست.. طبق پیشگویی ها و شواهد فعلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.