پرچم و نقشه حکومت های ایران از آغاز تاکنون!

پرچم و نقشه ایران از آغاز تاکنون

امپراتوری ماد ها:

پرچم ایران در زمان ماد ها
درفش اختر کاویان نماد پرچم ایران در زمان ماد ها

مادها، قومی ایرانی از تبار آریایی بودند که پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان بر ایران حکومت می کردند. پرچم فوق متعلق به حکومت ماد ها است که از سال ۶۲۵ تا ۵۴۹ قبل از میلاد مسیح، بر ایران حکومت کردند. همچنین در تصویر پایین نقشه ی قلمروی ماد ها با رنگ زرد، در نقشه مشخص شده است.

قلمرو ی ماد ها

 

امپراتوری هخامنشیان:

پرچم ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان
پرچم ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان

امپراتوری هخامنشیان توسط کوروش بزرگ شکل گرفت. این امپراتوری، بزرگ ترین امپراتوری بود که جهان باستان تا آن زمان و حتی سالیان سال بعد از آن به خود دید. وسعت این امپراتوری که از سال ۵۵۰ تا ۳۳۰ قبل از میلاد بر ایران حکومت می کرد را می توانید در نقشه زیر ببینید!

گستردگی امپراتوری هخامنشیان
نقشه ی گستردگی امپراتوری هخامنشیان

 

امپراتوری سلوکیان:

نماد حکومت سلوکیان اسکندر مقدونی
نماد حکومت سلوکیان اسکندر مقدونی

پس از مرگ اسکندر بزرگ در راه بازگشت به یونان، فتوحات وی بین فرماندهان و دوستان نزدیکش تقسیم شد. سلوکوس یکی از آن ها بود که خود را حکمران ایران، و حکومتش را سلوکیه نامید. امپراتوری سلوکیان از سال ۳۳۰ قبل از میلاد تا ۱۸۰ سال بعد، یعنی سال ۱۵۰ قبل از میلاد بر ایران حکومت کردند. وسعت این امپراتوری نیز در نقشه ی زیر با رنگ آبی مشخص است.

رم ، سلوکیان و اشکانیان در سال 200 قبل از میلاد
رم ، سلوکیان و اشکانیان در سال ۲۰۰ قبل از میلاد

 

امپراتوری اشکانیان:

پرچم ایران در زمان امپراتوری اشکانیان
پرچم ایران در زمان امپراتوری اشکانیان

اشکانیان از قوم پارت ها بوده و در شمال ایران زندگی می کردند. مبدا شکل گیری امپراتوری اشکانیان در سال ۲۴۸ قبل از میلاد بود و پس از نابودی سلوکیان، این اشکانیان بودند که قدرت بزرگ منطقه به حساب می آمدند! تصویر زیر، نقشه ی وسعت امپراتوری اشکانیان را در اوج قدرت نشان می دهد.

گستردگی امپراتوری اشکانیان
نقشه ی گستردگی امپراتوری اشکانیان

امپراتوری ساسانیان:

درفش کاویانی، نماد پرچم ساسانیان
درفش کاویانی، نماد پرچم ساسانیان

به جرات می توان گفت که یکی از قدرتمند ترین امپراتوری های ایران، امپراتوری ساسانیان بوده است. در زمان این امپراتوری، ایران در مجاورت قدرت مطرحی چون امپراتوری بیزانس یا همان روم شرقی بود، اما با داشتن قدرت نظامی بسیار بالا، مردم کشور حتی در مرز ها نیز احساس امنیت می کردند! نقشه ی زیر گستردگی این امپراتوری را نشان می دهد!

وسعت امپراتوری ساسانیان
نقشه ی وسعت امپراتوری ساسانیان

حکومت های کوچک دوران پس از اسلام:

پس از نابودی امپراتوری ساسانیان و ورود اعراب به ایران، پادشاهی طاهریان، اولین حکومت ایرانی بود که به قدرت رسید. همچنین پس از این حکومت، حکومت های کوچک دیگری همچون صفاریان، سامانیان، آل زیار، آل بویه و غزنویان نیز بر مسند قدرت نشستند که هیچ کدام از آن ها هرگز تبدیل به یک امپراتوری نشدند!

وسعت پادشاهی طاهریان
نقشه ی وسعت پادشاهی طاهریان

 

 وسعت پادشاهی صفاریان
نقشه ی وسعت پادشاهی صفاریان

 

وسعت پادشاهی سامانیان
نقشه ی وسعت پادشاهی سامانیان

 

وسعت پادشاهی آل زیار - زیاریان
نقشه ی وسعت پادشاهی آل زیار – زیاریان

 

وسعت پادشاهی آل بویه - بوییان
نقشه ی وسعت پادشاهی آل بویه – بوییان

 

وسعت پادشاهی غزنویان
نقشه ی وسعت پادشاهی غزنویان

 

در دوران پس اسلام، ایجاد نقش و نگار و نماد روی پرچم ها توسط مسلمانان تا سال ها ممنوع و حرام اعلام شده بود. به همین دلیل در این دوران از پرچم هایی بدون نماد و یک رنگ همچون سفید (نماد خلفای بنی امیه)، مشکی (نماد سیاه جامگان یا پیروان ابومسلم خراسانی) و سرخ (نماد سرخ جامگان یا پیروان بابک خرمدین) استفاده می شد!

امپراتوری سلجوقیان:

پرچم احتمالی امپراتوری سلجوقیان
پرچم احتمالی امپراتوری سلجوقیان

به گفته ی بیهقی، سران قبایل سلجوقی از علامت ها و نشان های مخصوصی استفاده می کردند، اما در مورد رنگ و نقش پرچم آن ها هیچ صحبتی نشده است! اما با توجه به این که سلجوقیان آداب خود را از غزنویان و سامانیان تقلید می کردند، احتمال داده می شود که رنگ پرچم آن ها نیز به تقلید از غزنویان و سامانیان به رنگ مشکی بوده باشد.

وسعت امپراتوری سلجوقیان
نقشه ی وسعت امپراتوری سلجوقیان

 

دو سلسله ی خوارزمشاهیان و ایلخانان مغول:

پس از امپراتوری سلجوقیان، دو پادشاهی خوارزمشاهیان و ایلخانان مغول در ایران شکل گرفتند. در مورد پرچم خوارزمشاهیان منبع و مدرک مستندی وجود ندارد اما پرچم ایلخانان مغول در اطلس کاتالان به این شکل آمده است.

پرچم سلسله ی ایلخانان مغول
پرچم سلسله ی ایلخانان مغول

 

وسعت پادشاهی خوارزمشاهیان
نقشه ی وسعت پادشاهی خوارزمشاهیان

 

وسعت سلسله ایلخانان مغول
نقشه ی وسعت سلسله ایلخانان مغول

 

امپراتوری تیموریان: 

پرچم ایران در زمان امپراتوری تیموریان
پرچم ایران در زمان امپراتوری تیموریان

 

وسعت امپراتوری تیموریان
نقشه ی وسعت امپراتوری تیموریان

سلسله ی صفویه:

پرچم ایران در زمان صفویان
پرچم ایران در زمان صفویان

 

وسعت سلسله ی صفویان
نقشه ی وسعت سلسله ی صفویان

 

حکومت پادشاهی افشاریان:

پرچم ایران در زمان افشاریان
پرچم ایران در زمان افشاریان

 

وسعت پادشاهی افشاریه
نقشه ی وسعت پادشاهی افشاریه

 

حکومت پادشاهی زندیه:

پرچم ایران در زمان حکومت زند
پرچم ایران در زمان حکومت زند
وسعت حکومت پادشاهی زندیه
نقشه ی وسعت حکومت پادشاهی زندیه

 

حکومت پادشاهی قاجار:

پرچم ایران در زمان قاجار
پرچم ایران در زمان قاجار
پرچم قاجار طراحی شده توسط امیرکبیر
پرچم قاجار طراحی شده توسط امیرکبیر
وسعت ایران در دوران قاجار و از دست دادن آن ها قبل از دوران پهلوی
نقشه ی وسعت ایران در دوران قاجار و از دست دادن آن ها قبل از دوران پهلوی – Copyright: aa-mahmoodian.com

 

حکومت پادشاهی پهلوی:

پرچم ایران با نشان شیر و خورشید در زمان حکومت پهلوی
پرچم ایران با نشان شیر و خورشید در زمان حکومت پهلوی

وسعت ایران، از پایان دوره ی قاجاریه و شروع دوران پهلوی تاکنون بی تغییر مانده است!

 

حکومت جمهوری اسلامی ایران:

پرچم ایران با نشان الله در زمان حکومت جمهوری اسلامی
پرچم ایران با نشان الله در زمان حکومت جمهوری اسلامی

منابع:

ویکیپدیا
تاریخ طبری
اطلس کاتالان
festivalofart

این مطلب کامل می شود…

11 نظرات
 1. iman1410 می گوید

  باسلام
  در دوره پهلوی نیز مناطقی از ایران ،بدون نزاع و باقرارداد، جدا شد .!
  معاهده سعدآباد= کوه های آرارات(در ترکیه امروزی)
  هدیه به عربستان!! = جزیره بحرین۱۳۵۰

 2. محمد می گوید

  سلام چرا پرچم سلجوقیان سیاهه به نظرم دو تا عقاب بود
  شاید عکس مشکل داره

  1. سید اشکان میثاقی می گوید

   با درود
   منابع مطالب در پایین مطلب ذکر شده است. برای بررسی بیشتر میتوانید به منابع مطلب رجوع کنید.
   با تشکر

 3. ناصراسماعیلی می گوید

  بعد از پایان سلطنت پهلوی و با آغاز حکومت جمهوری اسلامی تا به الان مرزها رو از دست ندادیم هیچ، و حتی در برخی کشورهای همسایه نرم نرمک نفوذ کردیم و به نظر من اولین حکومت ایرانی که بر کل دنیا مسلط میشه ، جمهوری اسلامی هست.. طبق پیشگویی ها و شواهد فعلی

 4. مهدی می گوید

  موفق باشی امید وارم که بشه و اگر نشه وضعیت مردم رو درست کنن و دست از سر عرب ها بردارند و به ایرانیان (آریایی ها) برسند کشور خیلی قدرتمند و پیشرفته تری خواهیم داشت ولی احتمالا ایران با نقشه اینکه کشور های عربی خلیج فارس رو بگیره داره پیشرفت می‌کنه ❤️

 5. اکبر می گوید

  به نظر من ایرانی وجود نداشته مثلا زمان هخامنشیان که بگیم نقشه ایران!!
  قلمرو امپراطوریها بوده که بشتر وقتها شامل مرزهای کشور کنونی موسوم به ایران نیز بوده اند، گهگاه هم نبوده اند، بسته به قدرت هر دولت یا امپراطوری داشته که تا کجا بتونه بگیره،
  کلمه ایران از درون شاهنامه فردوسی قرن ۱۱ برآمده و بخاطر شعرهای حماسی اش مورد توجه حکومتها و قدرت طلبان قرار گرفته و از دوره صفوی کم کم رواج پیدا کرده،
  منطقه مورد حکومت حکام پارسی رو ملوک الفرس میگفته اند عربها و یونانیا پرشیا و اونم این نبود که همه اون منطقه پرس باشند بلکه حاکماش پرس یا پارس بودند،
  اگه ملتی اصلا فارسی یاد نگیره یا زبان مادریش فارسی نباشه طبیعتا نمیدونه فردوسی چی میگه و بالطبع اصلا درکی یا احساسی هم از کلمه ایران نخواهد داشت، مگه اینکه به اجبار و احتیاج فارسی یادش بدند،

 6. کاوه می گوید

  آقا اکبر واژه ایران شکل جمع نام «ایر» است که «ایر» فرم پارسی میانه و پارسی نو واژه‌های airya (اوستایی) و ariya (پارسی باستان) است. قدیمی‌ترین نوشته‌ای که این کلمه بدین صورت در آن به کار رفته‌است، اوستاست که آن را به شکل airyānąm ضبط کرده که airyānąm خود شکل جمع airya است. همچنین نام ایران را به صورت ایرانشهر در دروه ساسانیان دیده می شود!

 7. رامین یوسفی می گوید

  من فکر میکنم اشتباه می کنید اولین بار شاپور یکم خود را شاه ایرانشهر خواند شهر در آن زمان به معنای کشور بوده.در سنگ نوشته کعبه زرتشت در تخت رستم این موضوع تایید شده.

 8. مهدی می گوید

  عشق من فقط ایران من به خودم افتخار میکنم که فرزند ایرانم و حاضرم جا و همه چیزم را برای ایران بدهم
  به نظر من ایرانی بهترین امپراطوری امپراطوری اشکانیان و ساسانیان و هخامنشیان بوده است
  قدر این کشور همیشه جاودان را بدانید عشق فقط ایران
  پاینه باد ایران

 9. پرنیان می گوید

  منم ایران رو خیلی دوست دارم ولی از حکومتش متنفرم که این باعث میشه کم کم از ایران زده بشم چون الان انقدر ضعیف هستیم که تقربیا هیچ جا ما رو نمیشناسند

 10. مصطفی می گوید

  دوستان عزیز،سلام
  من مدتی هست که در قسمتی از ترکیه زندگی میکنم که در تاریخ هخامنشی و ساسانیان جزو قلمرو ایران بوده، اما امروز وقتی بعنوان یک ایرانی با ترکها صحبت میکنم، همه بلا استثنا مارو عرب میدونن، هر چی بهشون توضیح میدیم متوجه نمیشن. مگر پیرمردهاشون که از زمان شاه باخبر هستن و این جای بسی تاسفه.
  دیگه بنظرم چیزی از ایران باقی نمونده.و چه حیف…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.