مرور برچسب

سونامی

علت انقراض دایناسور ها چه بود؟

تحقیق در مورد انقراض دایناسور‌ها انقراض دایناسورها، از دیر باز تاکنون، موضوع تحقیق و بررسی محققین بوده است. به راستی این دایناسورهای غول آسا، چه وقت و چگونه منقرض شده اند؟ دلایل انتقراض دایناسورها چه بود؟ در پایین به تحقیق و بررسی حول این…

سونامی چیست و چگونه به وجود می آید؟

زمانی که با دست روی آب داخل وان حمام می کوبید، یا که سنگی رابه داخل آب می اندازید، موج ایجاد می کنید! این امواج، حامل انرژی هستند و هر چقدر نیرویی که به آب وارد می کنید بیشتر باشد، نیروی آن ها هم بیشتر خواهد بود. حال انرژی یک زلزله…