مرور برچسب

دوچرخه

قفلی که دزد را مجبور به استفراغ میکند!

آیا از قفل دوچرخه ی خود مطمئن هستید؟ آیا می توانید دوچرخه خود را بدون استرس و با آسایش کامل در خیابان به جایی ببندید و به کارتان برسید؟ با کیفیت ترین قفل های دنیا فقط افراد عبوری از کنار دوچرخه تان را از دزدیدن آن منصرف می کنند. اما…