هنر ، علم و تکنولوژی ، تاریخ ، پزشکی ، نجوم ، موسیقی و...
مرور برچسب

لوت

گرمترین نقطه ی زمین کجاست؟

بنا به رکورد های ثبت شده در جهان، عنوان گرم ترین نقطه ی زمین، اغلب متعلق به منتطقه ای به نام العزیزیه در لیبی بود. اما مطالعات ماهواره ای نشان دادند که این مقام به جای دیگری تعلق دارد و امکان دارد هسر سال این مکان تغییر کند.منطقه ی…