هنر ، علم و تکنولوژی ، تاریخ ، پزشکی ، نجوم ، موسیقی و...
مرور برچسب

جمهوری اسلامی

پرچم و وسعت حکومت های ایرانی از آغاز تاکنون به روایت تصویر!

امپراتوری ماد ها:ماد ها، قومی ایرانی از تبار آریایی بودند که پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان بر ایران حکومت می کردند. پرچم فوق متعلق به حکومت ماد ها است که از سال 625 تا 549 قبل از میلاد مسیح، بر ایران حکومت کردند. همچنین در تصویر…