هنر ، علم و تکنولوژی ، تاریخ ، پزشکی ، نجوم ، موسیقی و...
مرور برچسب

از خواب برگشتم به تنهایی

آکورد آهنگ بازی ( از خواب برگشتم به تنهایی ) والایار

آکورد آهنگ بازی والایار نکته: آهنگ بازی (از خواب برگشتم به تنهایی) توسط والایار خوانده شده و در برخی سایت ها، به اشتباه با نام شاهین نجفی درج شده است.متن و آکورد آهنگ از خواب برگشتم به تنهایی والایار در صورت نیاز برای تغییر گام این…