پنج شنبه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه / تبلیغات در ایساتیس

تبلیغات در ایساتیس

تعرفه ی تبلیغات در ایساتیس:

تبلیغات در هدر سایت (بخش بالا):

سایز: ۷۲۸*۹۰= ماهیانه ۴۰ هزار تومان
سایز: ۳۰۰*۱۰۰= ماهیانه ۳۰ هزار تومان

تبلیغات در بخش کناری سایت:

سایز: ۳۰۰*۲۵۰= ماهیانه ۲۵ هزار تومان
سایز: ۱۲۰*۲۴۰= ماهیانه ۲۰ هزار تومان
سایز: ۳۰۰*۱۰۰= ماهیانه ۱۵ هزار تومان

تبلیغات در بالا و پایین نوشته:

سایز: ۷۲۸*۹۰= ماهیانه ۴۰ هزار تومان
سایز: ۳۰۰*۱۰۰= ماهیانه ۳۰ هزار تومان